Algemene voorwaarden

Perfectie in kwaliteit en service, uw vertrouwen waard

Algemene voorwaarden consumenten

Lees hier onze algemene voorwaarden voor consumenten.

Algemene voorwaarden bedrijven

Lees hier onze algemene voorwaarden voor bedrijven.

Auteursrecht

Alle content op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan de content op enigerlei wijze te verspreiden. Onder content verstaan we informatie, beeldmateriaal, foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen op etbsmits.nl

Disclaimer

Door de website van Smits Elektrotechniek te bekijken en de daarop geboden informatie te lezen en te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de onderstaande voorwaarden.

  • De gegevens op de site van Smits Elektrotechniek zijn bedoeld ter informatie en kunnen wijzigen zonder aankondiging. Smits Elektrotechniek neemt alle zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site. Smits Elektrotechniek staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
  • Smits Elektrotechniek is niet verplicht om de geboden informatie en beeldmateriaal te actualiseren en om mogelijke fouten te corrigeren. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Smits Elektrotechniek aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook in verband met deze site. Het gebruik van de geboden informatie komt geheel voor eigen risico. Smits Elektrotechniek garandeert evenmin het functioneren van de site.
  • Op de site staan hyperlinks die u kunt gebruiken en/of wordt er verwezen naar informatie verstrekt door derden. Wij hebben deze informatie vooraf niet gecheckt. Daarom aanvaarden wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
  • Smits Elektrotechniek behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooien) met de informatie op de site, zoals logo’s, grafisch materiaal, foto’s, teksten en film. Door het bezoeken van de site verkrijgt u geen licentie om iets van deze site te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen.

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.