LexCom Aansluitschema’s

schema’s

Aansluiten van meedere datamodules

Dit voorbeeld toont een netwerk waarin meerdere datamodules met elkaar zijn verbonden. De datamodules kunnen in verschillende distributiecentrums worden geplaatst. Het netwerk kan nu gedeeld worden met 8 PC’s/printers. Voor grotere woningen kunnen meerdere distributiecentrums worden gebruikt.

ADSL

De inkomende ADSL lijn wordt afgemonteerd op een filter geleverd door de provider. De analoge aansluiting van het filter wordt aangesloten op een telefoniemodule bijvoorbeeld de T100. De ADSL uitgang van het filter wordt aangesloten op een ADSL router met een Ethernet 10BaseT uitgang welke wordt verbonden met de dataswitch S100 in het distributiecentrum

De computers kunnen nu gelijktijdig op internet surfen gebruikmakend van de zelfde internet aansluiting via de ADSL modem. Daarnaast kan de analoge aansluiting voor telefonie worden gebruikt. Het filter en de ADSL modem worden geleverd door de telecom provider.

AV Combiner Audio + Video

Wil men gelijktijdig een PC Player en een AV modulator toepassen dan is een Combiner C110-3 nodig om de gemoduleerde signalen van beide apparaten aan te bieden aan de AV link van de radio/TV module. Het voorbeeld toont hoe stereo geluid van de videobron gelijktijdig met beeld als FM-geluid te versturen naar een stereo installatie. De AV Combiner ondersteunt de Infrarood link volledig.

AV Combiner Video + Video

Signalen van drie videobronnen kunnen naar AV link worden gestuurd als er een Combiner C110-3 in het distributiecentrum is geplaatst. De Combiner voegt de signalen aangeboden op zijn drie ingangen samen tot één uitgangssignaal welke wordt gepatcht naar de AV link ingang van de radio/TV module.

Dit voorbeeld toont hoe twee videobronnen te combineren. De niet gebruikte ingang van de Combiner moeten worden voorzien van de meegeleverde 100 Ohm eindweerstand.

AV-linkr

LexCom Home is aangesloten op kabeltelevisie, op meerdere satellietontvangers en gelijktijdig op een DVD-speler en videorecorder. De kabeltelevisieaansluiting is direct aangesloten op de radio/TV module A110. De satellietontvangers, DVD-speler en videorecorder zijn aangesloten op een modulator die bij de hoofdtelevisie is opgesteld. Voor het verkrijgen van optimaal geluid en beeld worden de satellietontvangers, DVD-speler en videorecorder direct op de hoofdtelevisie aangesloten via een scartkabel.

Door de modulator te verbinden met een tweede LexCom Home aansluiting worden deze signalen teruggestuurd naar het distributiecentrum. In het distributiecentrum worden deze signalen gepatcht naar de AV-link van de radio/TV module. De radio/TV module mixt deze signalen met de kabeltelevisie kanalen en stuurt deze door naar de zes uitgangen. Nu kunnen we overal deze apparatuur bekijken. Bedienen van de satellietontvangers, DVD-speler en videorecorder vanaf alle plaatsen is ook mogelijk via een Infrarood link (IR). De IR-link wordt op de LexCom Home aansluitingen en modulator aangesloten.

CCTV camera monitoring

Hier wordt LexCom Home gebruikt om signalen afkomstig van een CCTV camera te bekijken op alle TV’s. Het signaal van de videocamera is afgestemd op een vrij TV kanaal en kan worden bekeken door de TV op dit kanaal te zetten. De camera en modulator kunnen eenvoudig worden verplaatst naar een andere vrije aansluiting in het systeem. De camera wordt gevoed door de 12V voeding van de modulator.

Distributie van ISDN en telefoon

De telefoniemodule van LexCom Home heeft een ISDN aansluiting. In het voorbeeld wordt ISDN aangesloten op de telefoniemodule in het distributiecentrum en doorgestuurd naar de aansluiting met ISDN apparatuur (Room 1). In de ISDN router wordt de binnenkomende ISDN lijn gedistribueerd naar twee digitale poorten om computers op aan te sluiten en twee analoge lijnen voor telefoons.

In dit voorbeeld worden de twee analoge lijnen via de Tele Adapter adapter (ISDN/Fax Adapter) teruggestuurd naar de telefoniemodule in het distributiecentrum. Hier komen de twee analoge lijn weer beschikbaar op het telefoniemodule voor andere aansluitingen in de installatie.

Distributie van telecommunicatie, TV en data

LexCom Home biedt een infrastructuur voor verschillende mediavormen op het netwerk. In dit voorbeeld worden binnenkomende signalen voor data, telefoon en televisie aangesloten op de actieve modules in het distributiecentrum en door gepatcht naar de gewenste aansluitingen. De manier waarop kabels en leidingen geinstalleerd zijn verschillen sterk per installatie. Men dient in het bijzonder rekening te houden met een zorgvuldige planning van coaxiale kabels van een satellietschotel, kabeltelevisie of antennes. Het is belangrijk om te weten dat LexCom Home niet de signalen distribueert tussen de LNB en satellietontvanger.

Indien deze signalen aanwezig zijn (of mogelijk) moet coaxiale kabel gebruikt worden tussen de schotel en de plaats van de satellietontvanger. Dit kan de plaats van de hoofd televisie zijn of een televisie van waaruit het geluid wordt gestuurd naar een geluidsinstallatie.

Eenvoudige kabeltelevisie/antenne distributie

Alle TV’s worden aangesloten op kabeltelevisie en aanvullend is een radio aangesloten op het netwerk. De vrouwelijke adapter meegeleverd met radio/tv aansluitsnoeren wordt gebruikt bij de radio.

Gedeelde internet verbinding via ISDN

In dit voorbeeld hebben alle computers een verbinding via een ISDN-lijn (Internet server). De computer die dienst doet als internet server moet altijd ingeschakeld als internet wordt gebruikt. De server is geconfigureerd als een proxy server in dit voorbeeld. Voor deze toepassing is slechts één internet abonnement nodig.

Gedeelde internet verbinding via kabeltelevisie (CATV)

Dit voorbeeld laat een internet aansluiting via de kabel zien. Een filter wordt gebruikt om de antennesignalen te scheiden van de datasignalen. Vanaf het filter en de kabel TV modem/router worden signalen naar het LexCom Home netwerk gestuurd via de A110 radio/TV module en S100 datamodule. Het filter en de kabelmodem/router maken geen deel uit van LexCom Home.

Infrarood link (IR)

Dit voorbeeld toont hoe kabeltelevisie wordt aangesloten op een LexCom Home radio/TV module. In deze installatie is evens een modulator opgenomen waar diverse videobronnen op worden aangesloten (DVD, video). Deze videobronnen kunnen worden bediend vanuit alle vertrekken met een Infrarood ontvanger.

De AV modulator wordt via een LexCom Home aansluiting en het patchpaneel in het distributiecentrum gepatcht naar de AV link ingang van de radio/TV module. De Infraroodsignalen van de afstandsbediening lopen altijd via de AV link ingang van de radio/TV module en de speciaal geprepareerde IR uitgangen.

Interactieve kabeltelevisie via retourband

Ook digitale televisie kan via LexCom Home worden bekeken. Voor het bekijken van digitale televisie heeft men een settop box nodig welke wordt aangesloten op LexCom Home en de televisie. Is er sprake van interactie televisie dan moet er informatie via de settop box worden teruggestuurd naar de provider. Een voorbeeld hiervan is pay per view. Het bovenstaande voorbeeld laat zien hoe digitale televisie op meerdere TV’s wordt bekeken via de AV link. Worden hier Infrarood ontvangers en zender aan toegevoegd, dan kan de settop box vanaf iedere TV worden bediend.

Internetaansluiting via kabeltelevisie over retourband

Hier is LexCom Home aangesloten op kabeltelevisie via de A110 radio/TV module. De keuze van de radio/TV module is afgestemd op de retourband gebruikt door de kabeltelevisie leverancier (5-30MHz, 5-55MHz of 5-65MHz).

SDN bus distributie

Dit voorbeeld toont ISDN apparatuur aangesloten op de T110 telefoniemodule. Deze module verdeelt gelijktijdig acht ISDN S0 bus aansluitingen. Door een computer op een ISDN router aan te sluiten is internetten mogelijk. Voor telefoneren zijn ISDN telefoontoestellen nodig.

Netwerk met computers, printer en koppeling naar een extern netwerk

LexCom Home wordt toegepast voor het opzetten van een intern datanetwerk. In dit voorbeeld worden de aansluitingen in het distributiecentrum gepatcht naar de datamodule. Nu is communicatie mogelijk tussen alle aansluitingen die zijn verbonden met de datamodule. In dit voorbeeld wordt de aansluiting aan de bovenzijde van de dataswitch verbonden met een extern netwerk, bijvoorbeeld een breedband netwerk voor een permanente internet verbinding. Die verbinding is toegankelijk vanaf alle aansluitingen die gepatcht zijn met de datamodules.

PC Player

De PC player is een FM stereo modulator voor het LexCom Home systeem. De PC player wordt gebruikt bij een audiobron die niet centraal is opgesteld en waarvan de gebruikers willen dat de signalen van deze bron worden gedistribueerd via LexCom Home naar stereo en hifi apparatuur in de woning. De modulator is bedoeld voor distributie van MP3 muziek en Internetradio afkomstig van de geluidskaart van een computer. Dit audio signaal wordt via de modulator en een LexCom Home aansluitng gepatcht naar de AV link van de radio/TV module A110.

De modulator heeft een IR uitgang en een ingebouwde versterker. In dit voorbeeld is de LexCom Home installatie aangesloten op kabeltelevisie met Internettoegang. De computer ontvangt Internetradio, welke via de geluidkaart van de computer naar de PC Player gaat. De PC player moduleert dit signaal en stuurt het naar de AV link van de radio/TV module. Een stereo aangesloten op LexCom Home kan dit signaal ontvangen en afspelen via de geluidsboxen. Daarnaast kan MP3 muziek opgeslagen op de computer afgespeeld worden via een hifi installatie in de woning.

Satelliettelevisie met centraal geplaatste satellietontvanger

satellietontvanger worden met elkaar verbonden via een filter (passieve diplexer met blokkeerfilter voor het satelliet signaal) en aangesloten op de LexCom Home radio/TV module.

De satellietontvanger kan via de Infrarood link worden bedient. Hiervoor wordt een IR-zender aangesloten op de IR-uitgang van de radio/TV module en een IR-ontvanger op de LexCom Home aansluiting van waaraf men wil kunnen bedienen. (De IR-ontvanger wordt aangesloten op het radio/TV aansluitsnoer met IR)

Satelliet/TV/video distributie met decentrale opstelling

De satellietontvanger en videorecorder zijn opgesteld bij de hoofdtelevisie. De satellietontvanger en de videorecorder ontvangen signalen van de schotel en sturen deze naar het LexCom Home systeem. De satelliet, kabeltelevisie en video signalen worden naar alle aangesloten televisies gestuurd.

Aangesloten bij